с. Аджамка. Аджамський ЗДО «Веселка»
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

/uploads/editor/6990/466802/sitepage_1/images/sqe_logo_word1.jpg

News


Dec 18, 2023
ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу у 2023/2024 н. р. у закладах дошкільної освіти

Dec 18, 2023
Методичні рекомендації до програми виховання і навчання «Дитина»
ВСТУП

Nov 25, 2017
Кошторис
Кошторис

All news

Нормативно-правові документи

Нормативно-правова база:
-Конституція України;
-Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті;
-Закон України «Про дошкільну освіту»;
-Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;-Закон України "Про освіту";
-Указ президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 20 березня 2008 р. № 244;
-«Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінетом Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305;
-"Інструкція про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах";-"Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах";
-Лист МОН України № 1/9-455 від 03.07. 2009 р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
-Лист МОН України № 1/9-431 від 17.08.2005 р. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
-Лист МОН України № 1/9-36 від 24.01.2007 р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»
-Лист МОН України № 1/9-263 від 07.05.2007 р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;
-Лист МОН України № 1/9-583 від 04.10.2007 р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»;-Лист МОН України № 1/9-811 від 17.12.2008 р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;
-Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»;
-Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 р. № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»
Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти:
1. Конвенція про права дитини (від 26.04.2001 №2402-111)
2. Закон України «Про освіту» (від 26.04.2001 №2402-111)
3. Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 №2402-111)
4. Закон України «Про дошкільну освіту» (Указ Президента України від 01.07.2001 №2628-111)
5. Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, із змінами внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1204 від 16.11.2011)
6. Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №306)
7. Статут дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти науки України від 24.04.2003 №257)
8. Закон України «Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН «Про права дитини» на період до 2016 року» (від 05.03.2009 №1065-VI)
Нормативно-правові документи щодо організації навчально – виховного процесу:
1. Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОНУ від 20.02.2002 №128) -
2. Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах (методичний лист МОНУ від 06.06.2005 №1/9-306)
3.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах.( Лист МНОУ від 03.07.2009 №1/9-455)
4. Про організацію короткотривалого перебування дітей в дошкільних навчальних закладах (лист МОНмолодьспорту України від 29.07.2011 №1/9-577)
5. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (інструктивно-методичний лист МОНУ від 04.10.2007 №1/9-583)
6. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОНУ від 18.12. 2000 №1/9-510) -
7 Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку у дошкільних навчальних закладах( Лист МОНмолодьспорту України від 21.07.2011 №1/9-552)
8. Типовий перелік обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 11.08.2002 №509)
9. Підбір та використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному заклад.( Лист МОНУ від 18.07.2008 №1/9-470
10. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОНУ від 17.03.2006 №1/9-153)
11. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.11.2002 №667)
12. Про режим роботи дошкільних навчальних закладів (лист МОНУ від 24.01.2007 №1/9-36)
13. Про здійснення соціально-педагогічного патронату (лист від 17.12.2008 №1/9-811)
14. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 03.07.2009 №1/9-455)
15. Державна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.(Постанова Кабінету Міністрів України №629 від 11.04.2011р
16. Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 н.р. ( Інструктивно-методичний лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 №1/9-482)
17. Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку. ( Лист МОНмолодьспорту України від 19.08.2011 №1/9-634)
18. Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.( Лист МОНмолодьспорту України від 20.06.2011 № 1/9-483)
19. Примірне положення про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.( Наказ МОНмолодьспорту України від 30.06.2011 № 714)
Нормативно-правові документи щодо організації програмно–методичного забезпечення навчально – виховного процесу:
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція 2010 рік)
2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти України
3. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина"(2012рік)
4. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років (2013 р.)
5. Парціальні програми:
- «Кольорові долоньки», Ликова І.О.;
- «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.
6. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу.( Наказ МОНУ від 09.11.2010 №1070
Нормативно-правові документи щодо організації фізкультурно – оздоровчої роботи:
1. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
2. Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту (Указ Президента України від 28.09.2004 №1148/2004)
4. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (наказ МОНУ від 21.07.2003 №486)
5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОНУ від 27.08.2004 №1/9-4
6. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Методичні рекомендації МОНУ( додаток до листа від 16.08.2010 №1/9-563)
7. Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки. ( Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 №828-р)
Нормативно-правові документи щодо організації психологічного супроводу:
1. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів в системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 19.10.2001 №691)
2. Про затвердження положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ від 03.05.1997 №127)
4. Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби (наказ МОНУ від 27.08.2000 №1/9-352)
5. Про стан проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012н.р. ( Лист МОНмолодьспорту від 22.07.2011 №1/9-562.)
Нормативно-правові документи щодо організації управління дошкільним навчальним закладом:
1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОНУ від 30.01.1998 №32)
2. Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОНУ від 07.05.2007 №1/9--263)
3. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОНУ від 07.11.2000 №522
4. Орієнтовна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу.
5. Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу . ( Наказ МОНмолодьспорту України від 26.04.2011 №398)
6. . Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу. ( Лист МОНмолодьспорту від 25.05.2011 №1/9-389)
7. Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти та науки до роботи в новому 2011/2012н.р. та в осінньо-зимовий період. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 14.06.2011 №574)
Нормативно-правові документи щодо організації медичного обслуговування:
1.Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №626)
2. Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496)
3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу (наказ МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496) ????
4. Про вжиття заходів щодо запобігання виникненню захворюваності на грип A (HINI) (лист МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322 Санітарні норми і правила улаштування дошкільних навчальних закладів (1986 року)
5. Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів. ( Наказ МОНмолодьспорту України від 25.11.2011 №1365)
6. Про затвердження заходів МОЗУ та НАМНУ щодо виконання у2011р. Загальнодержавної програми «Нацональний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.( Спільний наказМОНУ і НАМНУ від 11.08.2011 № 500/71)
Нормативно-правові документи щодо організації харчування:
1. Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591)
2. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (наказ МОЗУ, МОНУ від 01.06.2005 №242/329)
3. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОНУ, МОЗУ від 17.04.2006 №298/227)
4. Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.13р. №202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013р.за №440/22972
4. Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (лист МОНУ від 21.06.2007 №1/9-394)
5. Щодо невідкладних заходів із запобігання поширенню захворювань на гостру кишкову інфекцію серед дітей дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНУ від 19.06.2007 №515)
6. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V
7. Про виконання норм харчування в ДНЗ.( Лист МОНУ від 19.05.2008 №1/9-323)
Нормативно-правові документи щодо кадрової політики:
1. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України (наказ МОНУ від 20.12.1993 №455
2. Закон України «Про відпустки»
3. Закон України «Про звернення громадян»
4. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963)
5. Щодо окремих питань з організації та оплати праці та відпусток. ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 17.06.2011 №190/13/116-11)
6. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58)
7. Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів. ( Лист МОНмолодьспорту України від 18.02.2011. №1/9- 114.)
8. Про внесення зміни до наказу МОНУ від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»
Нормативно-правові документи щодо організації охорони праці та техніки безпеки:
1. Закон України «Про охорону праці» (від 21.11.2002)
2. Закон України «Про пожежну безпеку» (від 29.11.1994)
3. Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1112
4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (наказ МОНУ від 31.08.2001 №616)
5. Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Комітету по нагляду за охороною праці від 17.02.1999 №27)
6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій (наказ МОЗУ від 31.03.1994 №136/345)
7. Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах (наказ від 28.10.2008 №985)
8. Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності (лист МОНУ від 26.02.2008 №1/9-101)