с. Аджамка. Аджамський ЗДО «Веселка»
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

/uploads/editor/6990/466802/sitepage_1/images/sqe_logo_word1.jpg

Новини


18 груд. 2023
ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації освітнього процесу у 2023/2024 н. р. у закладах дошкільної освіти

18 груд. 2023
Методичні рекомендації до програми виховання і навчання «Дитина»
ВСТУП

25 лист. 2017
Кошторис
Кошторис

Всі новини

Річний звіт

 

ЗВІТ

директора Аджамського ДНЗ  «Веселка» Кравченко В.П.

                       перед педагогічним колективом та громадськістю

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3. наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005р. №178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Кравченко Віта Петрівна, директор ДНЗ «Веселка»”, освіта вища педагогічна, педстаж 15 рік, звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2019-2020 навчальний рік.

 

 

                     Персональний внесок керівника у підвищення

                  організації навчально-виховного процесу в ДНЗ

 

У своїй діяльності керуюсь Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (зі змінами), іншими законодавчими актами, нормативно-правовими актами та Статутом дошкільного навчального закладу.

          На початок навчального року, на основі аналізування педагогічної діяльності працівників складений річний план роботи дошкільного закладу.

          Планування навчально-виховного процесу на рік – це система запрограмованої діяльності керівника дошкільного закладу, спрямована на досягнення оптимальних результатів навчання і виховання дітей згідно з програмою і цільовими завданнями, що випливають із Державної національної програми “Освіта”,  Базового компоненту дошкільної освіти України ” та «Дитина».

          Річний план розробляється на основі глибокого аналізу зробленого за минулий рік. Без вивчення результатів, здобутків, цікавих педагогічних знахідок, труднощів та недоліків неможливо грунтовно побудувати роботу в дошкільному закладі.

          Складання річного плану роботи має відбуватися на науковому грунті, на основі нормативно-комплексного підходу до планування, що передбачає систему організаційно-педагогічних і методичних заходів.

          Його зміст визначає основні напрямки, завдання, проблеми, види і форми діяльності, а якість залежить від педагогічної культури, ерудиції керівника дошкільного закладу та всього колективу.

          До річного планування залучаємо всіх працівників закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, вивчивши їхні запити, побажання, зауваження.

          Плануємо реальні заходи, враховуючи побажання батьків та громадськості. Зміст річного плану відображає всю систему, весь комплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на гармонійне виховання дітей.

          Протягом 2019-2020н.р. педагогічний колектив ДНЗ «Веселка» працював над такими річними завданнями:

{C}1.        Формування патріотичних почуттів, національної свідомості дошкільника.

{C}2.        Використання інноваційних технологій

{C}3.        Розвиток моральних якостей дошкільника

{C}4.        Розвиток гармонії, інтелекту, духовності та здоров’я дітей.

    Були проведені 4 педагогічні ради. Безпосередню участь у їх підготовці та проведені приймала завідувач. 

   На першій педраді директором був проведений аналіз підготовки всього колективу до нового навчального року. В обох групах створено необхідну матеріальну базу для підвищення рівня організації навчально-виховного процесу. Поновлено дидактичний матеріал, виготовлено безліч посібників для навчання та виховання дітей, групові приміщення приведені в належний стан. Заклад продовжував роботу за новим Базовим компонентом дошкільної освіти України, Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина», за Програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Програми спрямовані у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

В ДНЗ організовано консультативний центр для батьків і дітей, які виховуються в умовах сімї.

          Стратегія розвитку системи дошкільної освіти на сучасному етапі спрямована на використання положень Закону України “Про дошкільну освіту”, основу якого становлять забезпечення належних умов для здобуття дошкільної освіти, роль якої визнана пріоритетною у становленні та розвитку особистості дитини.

          Весь педагогічний колектив ДНЗ «Веселка» на чолі із директором спрямовують свою роботу на:

{C}1.     {C}Збереження і зміцнення здоров’я дітей, їх психологічний та фізичний розвиток.

{C}2.     {C}Створення соціально-психологічних, організаційно-педагогічних умов для різнобічного розвитку кожної дитини.

{C}3.     {C}Забезпечення доступності дошкільних освітніх послуг.

          В дитячому садку створюються оптимальні соціально-психологічні умови для розвитку особистості дитини, реалізації її природного життєвого потенціалу.

          Вже не перший рік вихователі працюють за методом проектної діяльності, а саме:

{C}Ø  Гашенко Л.Є. – «Дослідницько – експериментальна діяльність у підготовці дошкільника до реального життя» – продовження.

{C}Ø  Жученя К.М. -  «Пошуково – дослідницька діяльність в організації мовленнєво – творчої діяльності дошкільника із засобами верлібрів» - продовження розпочатої роботи.

{C}Ø  Коряхова В.Ф. – «Активізація пізнавальної діяльності в процесі ознайомлення зі звичаями рідного села Аджамки» - початок робота.

{C}Ø  Морозов С.О. – «Розвиток музичних здібностей дошкільників засобами дидактичної гри» - заключний етап роботи.

З дітьми працюють кваліфіковані педагоги:

{C}Ø  Гашенко Л.Є. – вихователь, має повну вищу педагогічну  освіту, спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

{C}Ø  Жученя К.М. – вихователь, неповна вища педагогічна освіта, відповідає займаній посаді, присвоєно 9 тарифікаційний розряд.

{C}Ø  Коряхова В.Ф. – вихователь, неповна вища педагогічна освіта, відповідає займаній посаді, 9 тарифікаційний розряд.

{C}Ø  Морозов С.О. – музкерівник, повна вища педагогічна освіта, спеціаліст.             

В старшій різновіковій групі вихователі проводять з дітьми гурткову роботу  за інтересами дітей: «Орігамі» та «Театральний» - вихователі Гашенко Л.Є. та Коряхова В.Ф. де реалізуються особистісно-орієнтовані підходи до розвитку особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, обдарованості.

          Директором ДНЗ «Веселка» були вжиті такі заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку:

 

{C}1.     {C}Проведення обліку дітей дошкільного віку в селі.

{C}2.     {C}Запрошення батьків відвідати масові заходи в дитсадку і проведення Дня відкритих дверей.

 

           Вжиті керівником заходи щодо зміцнення і модернізації

                            матеріально-технічної бази  ДНЗ

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує відділ освіти КРДА та Аджамська сільська рада. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника так, як на вирішення його потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису, сформованого Аджамською сільською радою. Фінансові  асигнування на 2016 рік заплановано на захищені статті – це оплата енергоносіїв, харчування дошкільників та заробітна плата працівників, а також на ремонтні роботи згідно затвердженого бюджету.

Варто зазначити, що в даний час фінансова допомога надходить від Аджамської сільської ради та відділу освіти КРДА. Незабаром буде проведена повна заміна витяжної системи на харчоблоці – кошти Аджамської сільської ради, ще не завершена заміна даху – кошти Аджамської сільської ради, замінено меблі у групових кімнатах – кошти Аджамської сільської ради. У звітному році було проведено ремонт перолізної установки (придбані перолізні елементи) – кошти відділу освіти КРДА, проведена заміна нагріваючих елементів  електричної плити – кошти відділу освіти КРДА, придбана фарба (для спортивного майданчика) – кошти відділу освіти КРДА, проведена заміна посуду погрупово – кошти відділу освіти КРДА

 

Проведені ремонтні роботи

 

Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу:

 

{C}-        Косметичні ремонти  в  групах.

 

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах, на території ДНЗ, створюють затишок та комфорт для дітей.

 

               Залучення додаткових джерел фінансування ДНЗ

                             та їх раціональне використання

 

    Згідно Закону України “Про дошкільну освіту ст.38.п.3 та батьківської угоди батьки вихованців купують миючі засоби. Закуплено їх на суму 1500 грн. і поставлено на облік бухгалтерією завідувачем господарством. Все, що придбано і подаровано батьками також ставиться на облік. Кожний рік проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.

Варто відзначити практичну допомогу таких фермерських господарств:

{C}Ø  ТОВ АФ «Промінь» - директор Дапринда М.І.

         

                

                           Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ

     кваліфікованими педкадрами та доцільність їх розстановки

 

          В звітному році Аджамський ДНЗ «Веселка» посів 1 місце у Всеукраїнському громадському конкурсі з охорон  праці та безпеки життєдіяльності.

Я, приймала участь в обласній онлайн - конференції для дошкільних педагогічних працівників на тему « «Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема».

Дитячий садок повністю укомплектований педагогічними кадрами.

          Своєчасно, один раз на п’ять років, педагогічні працівники проходять атестацію, відвідують курси підвищення кваліфікації. Самостійно підвищують свій освітянський рівень шляхом відвідування семінарів, семінарів-практикумів, методичних світлиць, відкритих занять, методоб’єднань, самостійного опрацювання різних педагогічних і психологічних видань, самоосвіти, приймають участь в онлайн - семінарах.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення

здоров’я дітей та педагогічних працівників

 

          В дитсадку організовано триразове харчування дітей, в період літньої оздоровчої кампанії витрати на харчування збільшено на 10%. Цього року харчування значно покращилося за рахунок збільшення асортименту продуктів харчування та збільшення коштів на харчування відповідно до нормативних вимог.

          Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. Розроблено комплексний план роботи по ознайомленню дітей з ПДР, протягом навчального року проводяться  п ять Тижнів безпеки за різною тематикою.

          Щорічно діти проходять диспансерний огляд лікарів-фахівців.

          Працівники ДНЗ «Веселка» двічі на рік проходять медичний огляд.

          Працівники, які знаходяться в декретній відпустці отримують із Фонду Соціального страхування одноразову допомогу при народженні дитини і частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною до 3-х років.

          Всі працівники, які хворіють, отримують по листку непрацездатності 100% допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

Всі працюючі мають щорічну відпустку, а педагогічні працівники з виплатою оздоровчих.  Всі працівники, згідно Закону України “Про освіту”, отримали в кінці  року винагороду за сумлінну працю.

          Для покращення роботи в ДНЗ «Веселка» залучаємо педагогічну та батьківську громадськість. Кожного кварталу проводяться батьківські збори, на яких вирішуються нагальні питання.

          Педагогічний колектив та батьки вихованців – це єдиний живий організм об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. Адже, сімя була і лишається головним осередком, де відбувається становлення і розвиток особистості дитини.  На превеликий жаль не всі батьки є частими гостями в групах де разом з дітьми вони на святах, організовують виставки, приймають участь в спортивних змаганнях, допомагають вихователям у створенні ігрових зон та озелененні груп та майданчиків.

          Наприкінці року робиться аналіз звернень батьків з питань діяльності ДНЗ «Веселка», який показує, що в основному батьки цікавляться питаннями харчування, навчання та підготовки дітей до школи. На всі пропозиції та зауваження викладені батьками та батьківським комітетом адміністрація своєчасно реагувала і усувала недоліки.

          Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку  перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу – допомагаю їм  в усьому.